Import file SQL nặng bằng command line

Khi làm việc với MySQL, chắc hẳn phpMyAdmin là công cụ mà ai cũng đã từng dùng. Tuy nhiên phpMyAdmin là giao diện web vì vậy có một số giới hạn như:

  • Dung lượng file .sql được phép upload khá bé (các nhà cung cấp host thường cấu hình dưới 120MB, mặc định thì chỉ có 2MB)
  • Thời gian timeout khoảng 30 đến 300s. Quá thời gian này mặc dù chưa import xong vẫn lỗi.
  • Và lỗi kinh điển nhất đó là “MySQL server has gone away”.

Điểm mạnh khi dùng command line để thao tác với MySQL

Command line không thể tiện lợi bằng việc thao tác chuột nhưng phải công nhận command line như trùm cuối, cần giết gà dùng dao giết gà, cần giết trâu phải dùng command line. Đối với MySQL cũng không phải ngoại lệ.

  • Tốc độ cao hơn rất nhiều
  • Có thể xử lý các file .sql nặng (mình đã thử file 66 triệu bản ghi nặng 3GB vẫn thoải mái)